Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, [...]om de slutliga utvärderingarna av det fleråriga programmet för att stimulera utvecklingen av en europeisk multimediainnehållsindustri [...]. - KOM(2001) 276

Download application/pdf (144816)

Record Number: 1641 / Last updated on: 2001-06-15
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top