Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotukset: Neuvoston päätökset erityisohjelmista, joilla pannaan täytäntöön Euroopan yhteisön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma 2002-2006 [...]. - KOM(2001)279
FP6

Ehdotukset: Neuvoston päätökset erityisohjelmista, joilla pannaan täytäntöön Euroopan yhteisön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma 2002-2006 [...]. - KOM(2001)279

Funded under: FP6

Download application/pdf (909982)

Record Number: 1642 / Last updated on: 2001-06-15
Category: comDocument