Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Rådets beslut om de särskilda programmen för genomförande av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002�2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration [...]. - KOM(2001)279
FP6

Förslag till Rådets beslut om de särskilda programmen för genomförande av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002�2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration [...]. - KOM(2001)279

Funded under: FP6

Download application/pdf (909982)

Record Number: 1642 / Last updated on: 2001-06-15
Category: comDocument