Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Puiteohjelma ja eurooppalainen tutkimusalue: 169 artiklan soveltaminen ja kansallisten ohjelmien verkottaminen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan Parlamentille. - KOM(2001) 282

Download application/pdf (34145)

Record Number: 1643 / Last updated on: 2001-06-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top