Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Het kaderprogramma en de Europese onderzoeksruimte: toepassing van artikel 169 en netwerkvorming tussen nationale programma�s. Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement. - COM(2001) 282
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top