Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ramprogrammet och det europeiska området för forskningsverksamhet �Genomförandet av artikel 169 och sammanslutning i nätverk för nationella program. Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet. - KOM(2001) 282

Download application/pdf (34145)

Record Number: 1643 / Last updated on: 2001-06-20
Category: comDocument