Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Endelig beretning til Europaparlementet og Rådet i henhold til artikel 8 i Rådets beslutning 94/78/EF om et flerårigt program for udvikling af fællesskabsstatistikker over forskning, udvikling og innovation. - KOM(2001) 489 endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top