Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Loppurapporti Euroopan parlamenttille ja Neuvostolle. - Tutkimus ja kehittämistoimintaa sekä innovaatioita koskevien yhteisön tilastojen monivuotisesta kehittämisohjelmasta tehdyn neuvoston päätöksen 94/78/EY (...). - KOM(2001) 489 lopullin

Download application/pdf (173332)

Record Number: 1678 / Last updated on: 2001-09-17
Category: comDocument