Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Eindverslag aan het Parlement en aan de Raad overeenkomstig artikel 8 van beschikking 94/78/EG van de Raad tot vaststelling van een programma voor ontwikkeling van communautaire statistiek inzake onderzoek (...). - COM(2001) 489 definitief

Download application/pdf (173332)

Record Number: 1678 / Last updated on: 2001-09-17
Category: comDocument