Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet - Innovation i en videnbaseret økonomi - KOM(2000) 567 endelig

Download application/pdf (65223)

Record Number: 1680 / Last updated on: 2001-09-24
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top