Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Innovaatiot osaamiselle rakentuvassa taloudessa - KOM(2000) 567 lopullinen

Download application/pdf (65223)

Record Number: 1680 / Last updated on: 2001-09-24
Category: poli