Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Europa-Parlementets og Rådets beslutning om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi. - KOM(2001) 490 endelig

Download application/pdf (73415)

Record Number: 1681 / Last updated on: 2001-09-24
Category: comDocument