Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en de ontwikkeling van een communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie. - COM(2001) 490 definitief

Download application/pdf (73415)

Record Number: 1681 / Last updated on: 2001-09-24
Category: comDocument