Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Europaparlementets och Rådets beslut om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknologi. - KOM(2001) 490 slutlig

Download application/pdf (73415)

Record Number: 1681 / Last updated on: 2001-09-24
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top