Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus (...) yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002-2006 toteuttamiseksi. - KOM(2001) 500 lopullinen
FP6

Ehdotus (...) yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002-2006 toteuttamiseksi. - KOM(2001) 500 lopullinen

Funded under: FP6

Download application/pdf (151845)

Record Number: 1682 / Last updated on: 2001-09-24
Category: comDocument