Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP5

Arbetsprogram 2001: Att förbättra den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen. - Utgåva juli 2001

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (188431)

Record Number: 1689 / Last updated on: 2001-09-27
Category: work
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top