Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • eEurope - Ett informationssamhälle för alla - Meddelande om kommissionens initiativ inför Europeiska rådets extramöte i Lissabon den 23 och 24 mars år 2000. - KOM(1999) 687
FP5

eEurope - Ett informationssamhälle för alla - Meddelande om kommissionens initiativ inför Europeiska rådets extramöte i Lissabon den 23 och 24 mars år 2000. - KOM(1999) 687

Funded under: FP5

Download application/pdf (492466)

Record Number: 1690 / Last updated on: 2001-09-28
Category: comDocument