Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ændret forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 2002-2006 med henblik på integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum. - KOM(2001) 594 endelig

Download application/pdf (156167)

Record Number: 1710 / Last updated on: 2001-10-29
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top