Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ändrat förslag till Rådets beslut om det särskilda programmet 2002-2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att (...) stärka det europeiska området för forskningsverksamhet. - KOM(2001) 594

Download application/pdf (156167)

Record Number: 1710 / Last updated on: 2001-10-29
Category: comDocument