Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Global övervakning av miljö och säkerhet (GMES). Översikt av Europeiska kommissionens handlingsplan (Inledande period: 2001-2003). - Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet. - KOM(2001) 609 slutlig

Download application/pdf (181204)

Record Number: 1714 / Last updated on: 2001-11-06
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top