Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Vuoden 2002 työohjelma: Tietoyhteiskunnan tekniikat. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelma viidennessä puiteohjelmassa
FP5

Vuoden 2002 työohjelma: Tietoyhteiskunnan tekniikat. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelma viidennessä puiteohjelmassa

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (417827)

Record Number: 1717 / Last updated on: 2001-11-19
Category: work