Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Arbetsprogrammet för 2002: Informationssamhällets teknik. Ett program för forskning, teknisk utveckling och demonstration under femte ramprogrammet
FP5

Arbetsprogrammet för 2002: Informationssamhällets teknik. Ett program för forskning, teknisk utveckling och demonstration under femte ramprogrammet

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (417827)

Record Number: 1717 / Last updated on: 2001-11-19
Category: work
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top