Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Opfyldelse af forpligtelserne og øgning af reformtempoet. - Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-parlamentet. - KOM(2001) 641 endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top