Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ændret forslag til Europa-parlamentets og Rådets afgørelse om det Europæiske Fællesskabs sjette flerårige rammeprogram for forskning, teknologiudvikling og demonstration (...). - KOM(2001) 709 endelig

Download application/pdf (374228)

Record Number: 1732 / Last updated on: 2001-11-29
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top