Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Muutettu ehdotus: päätös eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tukevasta euroopan yhteisön kuudennesta monivuotisesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta 6 (...). - KOM(2001) 709 lopullinen

Download application/pdf (374228)

Record Number: 1732 / Last updated on: 2001-11-29
Category: comDocument