Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Gewijzigd voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zesde meerjarenkaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (...). - COM(2001) 709

Download application/pdf (374228)

Record Number: 1732 / Last updated on: 2001-11-29
Category: comDocument