Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Midtvejsevaluering af gennemførelsen af den flerårige EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af Internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net. - Meddelelse fra Kommissionen. - KOM(2001) 690

Download application/pdf (44216)

Record Number: 1735 / Last updated on: 2001-12-04
Category: comDocument