Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Tussentijdse evaluatie van de tenuitvoerlegging van het communautaire meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet door het bestrijden van illegale en schadelijke inhoud op mondiale netwerken. - COM(2001) 690

Download application/pdf (44216)

Record Number: 1735 / Last updated on: 2001-12-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top