Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus: Direktiivi kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun 86/609/ETY muuttamisesta. - KOM(2001) 703

Download application/pdf (132613)

Record Number: 1736 / Last updated on: 2001-12-04
Category: comDocument