Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een wijziging van Richtlijn 86/609/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele doeleinden worden gebruikt. - COM(2001) 703

Download application/pdf (132613)

Record Number: 1736 / Last updated on: 2001-12-04
Category: comDocument