Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Direktiv om ändring av rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål. - KOM(2001) 703

Download application/pdf (132613)

Record Number: 1736 / Last updated on: 2001-12-04
Category: comDocument