Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus: Neuvoston Päätös kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä. - KOM(2001) 704 lopullinen

Download application/pdf (120660)

Record Number: 1737 / Last updated on: 2001-12-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top