Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de sluiting van het protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die voor experimentele doeleinden worden gebruikt. - COM(2001) 704 definitief

Download application/pdf (120660)

Record Number: 1737 / Last updated on: 2001-12-04
Category: comDocument