Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Rådets Beslut om ingående av ändringsprotokollet till den europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används för försöks- och annat vetenskapligt ändamål. - KOM(2001) 704 slutlig

Download application/pdf (120660)

Record Number: 1737 / Last updated on: 2001-12-04
Category: comDocument