Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • E-Økonomiens indvirkning på europæisk erhvervsliv: økonomisk analyse og politiske konsekvenser. - Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet. - KOM(2001) 711 endelig

Download application/pdf (241146)

Record Number: 1738 / Last updated on: 2001-12-06
Category: comDocument