Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Sähköisen kaupan vaikutukset euroopan yrityksiin: talousanalyysi ja vaikutukset politiikkaan. - Komission tiedonanto Neuvostolle ja Euroopan Parlamentille. - KOM(2001) 711 lopullinen

Download application/pdf (241146)

Record Number: 1738 / Last updated on: 2001-12-06
Category: comDocument