Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Het effect van de e-Economie op de europese ondernemingen: economische analyse en beleidsgevolgen. - Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement. - COM(2001) 711 definitief

Download application/pdf (241146)

Record Number: 1738 / Last updated on: 2001-12-06
Category: comDocument