Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • E-Ekonomins inverkan på de europeiska företagen: ekonomisk analys och politiska konsekvenser. - Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet. - KOM(2001) 711 slutlig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top