Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Handlingsplan: Videnskab og samfund. - Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. - KOM(2001)714 endelig

Download application/pdf (154110)

Record Number: 1739 / Last updated on: 2001-12-07
Category: comDocument