Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Toimintasuunnitelma: Tiede ja yhteiskunta. - Komission tiedonanto Neuvostolle, Euroopan Parlamentille, Talous- ja Sosiaalikomitealle ja Alueiden Komitealle. - KOM(2001) 714 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top