Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Actieplan: Wetenschap en samenleving. - Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comite en aan het Comite van de Regio's. - COM(2001) 714 definitief

Download application/pdf (154110)

Record Number: 1739 / Last updated on: 2001-12-07
Category: comDocument