Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Handlingsplan: Vetenskap och samhälle. - Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén. - KOM(2001) 714 slutlig

Download application/pdf (154110)

Record Number: 1739 / Last updated on: 2001-12-07
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top