Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling. Årsrapport 2001. - Bilaga: vetenskapliga och tekniska aktiviteter under 2000 och planerna för år 2001 för vart och ett av de särskilda programmen inom det femte ramprogra
FP5

Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling. Årsrapport 2001. - Bilaga: vetenskapliga och tekniska aktiviteter under 2000 och planerna för år 2001 för vart och ett av de särskilda programmen inom det femte ramprogra

Funded under: FP5
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top