Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ontwikkeling van het beleid inzake onderzoekspersoneel in het kader van de hervorming van de human resources van de Commissie. - Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement. - COM(2001) 792 definitief
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top