Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Personalpolitiken inom forskningssektorn � ändringar inom ramen för reformen av Kommissionen. - Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet. - KOM(2001) 792 slutlig

Download application/pdf (13245)

Record Number: 1750 / Last updated on: 2002-01-04
Category: comDocument