Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Muutettu ehdotus (...) yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002-2006 toteuttamiseksi. - KOM(2001) 822 final
FP6

Muutettu ehdotus (...) yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002-2006 toteuttamiseksi. - KOM(2001) 822 final

Funded under: FP6

Download application/pdf (119809)

Record Number: 1756 / Last updated on: 2002-01-14
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top