Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Biovidenskab og bioteknologi - En strategi for Europa: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-parlamentet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - KOM(2002) 27 endelig

Download application/pdf (835007)

Record Number: 1760 / Last updated on: 2002-02-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top