Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Biovetenskap och bioteknik - En strategi för Europa: Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - KOM(2002) 27 lutlig

Download application/pdf (835007)

Record Number: 1760 / Last updated on: 2002-02-04
Category: comDocument