Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Evaluering af, hvilke følger det har for den genteknologiske grundforskning, at dokumenter, hvis indhold kunne være patenterbart, ikke offentliggøres eller offentliggøres sent, i henhold til direktiv 98/44/EF... - KOM(2002) 2 endelig

Download application/pdf (221692)

Record Number: 1762 / Last updated on: 2002-02-08
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top