Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Dir. 98/44/EY tarkoitettu arviointikertomus geenitekniikkaan kohdistuvista vaikutuksista, jotka johtuvat siitä, että asiakirjat, joiden kohde saattaisi olla patentoitavissa, jäävät julkaisematta tai julkaiseminen viivästyy - KOM(2002) 2

Download application/pdf (221692)

Record Number: 1762 / Last updated on: 2002-02-08
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top